سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
«و به لقمان حکمت دادیم» ـ فرمود : منظور فهم و خرد است . [امام کاظم علیه السلام ـ در تفسیر گفته خدای متعال]